YAYINLAR – Matematik.US
canlı casino siteleri

YAYINLAR

Matematikus Araştırma Grubu Akademik Yayınları

YAYINLARIMIZ

Galiç, S. ve Yıldız B. (2021). Mathematical Modeling With 8th Grade Students: Who is The First In Line For Covid-19 Vaccine?, VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJER2021), 07- 10 Temmuz 2021, Aksaray

Yıldız, B. ve Urhan S. (2021). Eğitsel Dijital Oyunların Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile Incelenmesi, VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJER2021), 07- 10 Temmuz 2021, Aksaray

Uysal, F. ve Yıldız, B. (2021). Öğretmen Adaylarının Matematik ve Günlük Hayat İlişkileri, VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJER2021), 07- 10 Temmuz 2021, Aksaray

Pak Varlı, K. ve Yıldız, B. (2021). 1963'ten Günümüze Eğitimde Teknoloji Politikalarımız, VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJER2021), 07- 10 Temmuz 2021, Aksaray

Yıldız, B. ve Urhan S. (2021). Matematiksel Kaçış Oyunlarının Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile İncelenmesi,  ERPA International Congresses on Education 2021, 3-5 Haziran  2021, Sakarya

Yıldız, B. (2021). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları İnfografiklerin İncelenmesi ve Derslerde İnfografik Kullanımına İlişkin Görüşleri, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Yıldız, B. ve Urhan S. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Somut Materyallerin Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile İncelenmesi, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Galiç, S. ve Yıldız B. (2021). Matematik Dersinde Merak Duvarı Kullanımı ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Etkisi, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Köroğlu, M. N., ve Yıldız, B. (2021). Öğretmen Adaylarının FlowChart Yazılımı ile Geliştirdikleri Algoritmalarının Değerlendirilmesi ve Algoritma Geliştirmeye İlişkin Görüşleri, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Bağrıaçık, F. N., ve Yıldız, B. (2021). Matematiksel Problem Çözme Süreciyle Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği Geliştirme , II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Akdeniz, K., Altuntaş, M., Türkmen, Z. ve Yıldız, B. (2021). Matematik Eğitiminde Alanında Robotik Kodlamayla İlgili Yapılan Yayınların İncelenmesi, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Turan, B., ve Yıldız, B. (2021). Scratch ile Kodlama Yaparken Matematik Öğreniyorum, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Uysal, F. ve Yıldız, B. (2021). Matematik Eğitiminde Kavram İmajları Çalışmalarının Sistematik Bir Derlemesi, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Köroğlu, M. N., ve Yıldız, B. (2021). Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Matematik Temalı Kaçış Oyunu Etkinliklerinin İncelenmesi, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) 19-21 Mayıs 2021, Burdur.

Varlı, K. P., ve Yıldız, B. (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Dair Görüşleri, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) 19-21 Mayıs 2021, Burdur.

Özkan, N. ve Yıldız, B. (2021). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kavram Karikatürlerinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Görüşleri, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) 19-21 Mayıs 2021, Burdur.

Galiç, S. ve Yıldız B. (2021). Matematik Derslerinde Zaman ve Mekanda Uyum. Matematik Eğitimi Etkileşim Topluluğu Meet-Up’21, 22 Mayıs, 2021, Çevrimiçi. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Melekoğlu, D., Yaman, B., B. ve Yıldız B. (2021). Matematik Topluluklarının Öğrenme Ekosistemleri. Matematik Eğitimi Etkileşim Topluluğu Meet-Up’21, 22 Mayıs, 2021, Çevrimiçi. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Yıldız, B. ve Köroğlu, M. N. (2021). Fen ve Matematik Eğitiminde Arduino Kullanımı, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) 19-21 Mayıs 2021, Burdur. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Canbazoğlu Bilici, S., ve Yıldız, B. (2021). Fen ve Matematik Eğitimine Mobil Uygulamaların Entegrasyonu, 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021) 19-21 Mayıs 2021, Burdur. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Köroğlu, M. N., ve Yıldız, B. (2021). Matematik Temalı Kaçış Oyunları Tasarımı, Matematik Eğitimi Etkileşim Topluluğu Meet-Up’21, 22 Mayıs, Ankara. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Özkan, N. ve Yıldız, B. (2021). Karikatürlerle Matematik Eğitimi, Matematik Eğitimi Etkileşim Topluluğu Meet-Up’21, 22 Mayıs, Ankara. Konu ile ilgili görsel ektedir.

Uysal, F. ve Yıldız, B. (2021). Kavram İmajımı Nasıl Belirlerim?, Matematik Eğitimi Etkileşim Topluluğu Meet-Up’21, 22 Mayıs, Ankara. Konu ile ilgili görsel ektedir.

ordu escort çanakkale escort erzincan escort van escort zonguldak escort kütahya escort osmaniye escort çorum escort giresun escort yozgat escort edirne escort uşak escort niğde escort amasya escort bolu escort kırıkkale escort karaman escort kırşehir escort sinop escort ısparta escort rize escort balıkesir escort maraş escort trabzon escort erzurum escort batman escort elazığ escort tokat escort sivas escort