Resfebe Nedir?

Sözcükler, sözcük parçaları ya da sözcük gruplarını harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesi kökleri orta çağa kadar uzanan bir ima, dokundurma, kinaye aracıdır. Rebus ismi verilen bu uygulama

(Ayrıntılı bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Rebus) günümüzde zeka oyunu olarak kullanılmaktadır ve Köksal Karakuş, “resim” ve “alfabe” kelimelerini birleştirerek bu oyunlara Türkçe resfebe adını vermiştir.

Resfebe hazırlanmasında aşağıda bir kaç örneği verilen pek çok farklı teknik kullanılmaktadır:

  • resimleri kullanılan nesnelerin isimleri
  • resimlerdeki nesnelerin isimlerine harf ya da kelime parçalarının eklenmesi ya da çıkarılması
  • harf ve sayıların farklı renklendirilmesi ile kullanılan rengin adının harf ya da sayıya eklenmesi
  • resim ya da sözcük parçalarının “ters”, “yan”, “dik” vb konumlandırılması ve bu konum bilgisinin de resim veya sözcük ile kullanılması.

Resfebe Bulmacası Çözmek için Tıklayınız

ÖRNEKLER:

resfebe-ornek-matematik.us

Fil + Et + O = Fileto

resfebe-ornek4-matematik.us                     resfebe-ornek2-matematik.us

Kül Üstü R =Külüstür                                                Al(kırmızı) P = ALP

resfebe-ornek3-matematik.us

S + Al(Kırmızı) At + A = Salata

mcafee


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: