Etiket: Ibn Türk

  • İslam Dünyasında cebir

    İslam Dünyasında cebir

    İslam dünyasına bakıldığında, İslam dünyasının cebir alanındaki en önemli matematik bilgininin 780–847 yılları arasında yaşamış olan Harizmi olduğu söylenebilir.