Etiket: Hill

  • Diferansiyel Denklemler

    Diferansiyel denklem Bağımsız değişken, bu değişkenin fonksiyonu ve bu fonksiyonun türevlerini içeren bir bağıntıdır. Diğer bir ifade ile içerisinde türev bulunduran denklemlere diferansiyel denklem denir.