Etiket: güçlükler

  • Geometri Öğretiminde Karşlaşılan Güçlükler

    Hollandalı matematik öğretmeni ve eğitimcisi Pierre van Hiele’in belirlediği geometrik düşünme modeline göre öğrenciler geometride düşünme yapıları ardışık beş düzeyden geçer. Eğer öğrenciye sunulan geometri içinde bulunduğu düzeyin üstünde ise etkili öğrenmenin olması beklenemez.