Etiket: eşitsizlik

  • Cebir Etkinliği

    Cebir Etkinliği

    Sayılarla denge oluşturma, denklem kuralı bulma, koordinatlar, denklem çözme gibi alt etkinliklerden oluşan cebir etkinliği. 

  • Eşitlik – Eşitsizlik ve Oyun

    Eşitlik – Eşitsizlik ve Oyun

    Bir öğrencinin cebirde başarılı olabilmesi için matematiksel kavramların temelini teşkil eden sembolleri, ifadeleri ve denklemleri iyi kullanabilmesi gereklidir. Bu temel sembollerden biri de eşit işaretidir.