Etiket: Descartes

  • Batı Dünyasında Cebir

    Genellikle yüksek ortaçağ denilen ve Roma imparatorluğunun çöküşünden 9. yüzyılın sonuna kadar uzanan dönem boyunca, salgınlardan, kıtlıklardan, savaşlardan kırılmış olan Batı Avrupa büyük bir siyasi karışıklığa, iktisadi gerilemeye, aydınlık ve bilim adına karanlığa gömülmüştü.

  • Batı Matematikçileri

    Batı Matematikçileri

    Matematik tarihine kabaca göz attığımızda Batı’nın özellikle 17. yüzyılda Descartes’dan sonra Doğu’yu aştığı kabul edilir. Kaynağımız ise Dirk J. Struik’in Kısa Matematik Tarihi (Sarmal Yayınevi, Ekim 1996, çeviren Yıldız Silier) adlı eseri.