Etiket: çevre

  • Dik Prizmalar ve Açınımları

    Dik Prizmalar ve Açınımları

    Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler Kazanım(lar): M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. Sınıf Düzeyi: 8.sınıf Kullanılması planlanan araç-gereçler: Cabri 3D Etkinliğin Amacı / Hedefleri Bu kazanıma kadar dikdörtgen dik prizmasının temel elemanlarını, yüzey alanını ve hacmini öğrenen öğrencilere bu kazanımlarla birlikte dik prizmaları tanıtmak amaçlanmıştır. […]

  • Geometrik Cisimler Etkinliği

    Geometrik Cisimler Etkinliği

    2 boyutlu şekiller ve 3 boyutlu cisimlerin öğrenilmesi ve bu nesnelerle yapılan bir çok etkinlik.