Etiket: cebir

 • Cebir Etkinliği

  Cebir Etkinliği

  Sayılarla denge oluşturma, denklem kuralı bulma, koordinatlar, denklem çözme gibi alt etkinliklerden oluşan cebir etkinliği. 

 • İslam Dünyasında cebir

  İslam Dünyasında cebir

  İslam dünyasına bakıldığında, İslam dünyasının cebir alanındaki en önemli matematik bilgininin 780–847 yılları arasında yaşamış olan Harizmi olduğu söylenebilir.

 • Hint Kültüründe Cebir

  Hint Kültüründe Cebir

  Diophantus’tan sonraki süreçte de Hintli matematikçiler cebirsel ifadelerin gösterilişlerinde kısaltmaları kullanmışlardır. 500’lerden itibaren Hint matematiğinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

 • Eski Yunanda Cebir

  Eski Yunanda Cebir

  Babillilerin ardından cebir uğraşı Eski Yunan’daki matematik bilginleriyle devam ettirilmiştir. Eski Yunan’da cebir dendiğinde akla gelen ilk isim Euclid’dir. Euclid (M.Ö 300)’in en önemli yapıtı olan elementler, 13 kitaptan oluşmaktadır.

 • Babilliler'de Cebir

  Babilliler, Eski Mısır’daki cebir anlayışından daha ileri giderek, ikinci dereceden denklemler ve doğrusal denklem sistemlerinin çözümleriyle uğraşmışlardır. M.Ö 2000’li yıllarda Babil tabletlerinden alınan ikinci dereceden bir denklem günümüz gösterimleriyle aşağıda ifade edilmiştir.

 • Eski Mısır’da Cebir

  Eski Mısır’da Cebir

  Eski Mısır’dan günümüze ulaşan iki önemli matematik yapıtı Golenişev papirüsü (M.Ö 1900) ile Rhind papirüsüdür (M.Ö 2000–1000).

 • Derive 6 Programını indirelim

  Bilgisayar Cebir Programı Computer Algebra System (CAS)