4. Geleneksel Öykü Yarışması

Bilimin, gerçeğe çevireceği düşlere gereksinimi vardır. Her bilinmez, bilinir konuma geçirildikçe, peşinde yeni bilinmezlikleri de beraberinde sürükler. İşte, bu bilinmezliğin farkındalığını yaratma görevi de sanata düşmüştür, her ne kadar tek görevi bu olmasa da.
Matematiğin bilimselliğine, “öykü” anlatımıyla sanatsal bir açılım sağlayarak, anadilin doğru kullanımına, yaygınlığına katkıda bulunmak, matematiğin bilimsel katı gerçekçiliğine “öykü”lerdeki düşlerin teğet olduğu noktada karşılıklı bir geçiş kapısı aralamayı sağlamak.
Gerçeğin; düş üzerinde yol kat eden en hızlı araç olduğu, düşün; düşünülmüş düşüncelerin bir özeti olduğu varsayılırsa, düşünsel ürünler içinde gerçeğin gereği matematiğin, kendini en açık biçimde ifade edeceği aracın “öykü” olması noktasına taşımaktadır.

Yarışma Konusu:
Matematikçiler Derneği, 4. Geleneksel Öykü Yarışma konusu olarak “Yaşamımız ve Örüntüler” seçmiştir. Derneğimiz, bu konuda genele açık bir “öykü yarışması” düzenleyerek gerek matematiğe gerekse matematiğin algılanışına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Örüntü: Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizileri
Ödüller:
Matematikçiler derneği tarafından daha sonra açıklanacaktır.

Seçici Kurul:
Seçici Kurul üyeleri; Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu tarafndan oluşturulur ya da oluşması için yetkilendirme yapar.

Yarışma:
Son Katılım tarihi sonrasında bilgileri tam doldurulmuş yarışma BAŞVURU FORMU ve ilişiğindeki yarışacak eserler, bir liste ekiyle birlikte toplu olarak tek tek dosyalar halinde Seçici Kurul Başkanı’na iletilir.
Seçici Kurul Başkanı, üyelere “Rumuz”, “Eser Adı” ve “Eser” olarak iletir. Eserlerin ekine, tüm eserlerin değerlendirme çizelgesini ekler. Seçici Kurul üyeleri, değerlendirme tablosunu 10 tam puan üzerinden değerlendirerek bu çizelgeyi ve en altındaki derece(ler)e layık gördüğü eserlerin bildirimini yapar.
Bir eserin yarışma dışı bırakılabilmesi için, Seçici Kurul’daki yazar üyelerin çoğunluk kararı yeterlidir. Seçici Kurul tarafından yarışma dışı bırakılan eserler gerekçeleriyle birlikte Yönetim kuruluna bildirir. Dernek yönetimi de bu durumu ve gerekçesini katılımcıya bildirmekle yükümlüdür.
Seçici Kurul üyeleri, katılımın olmasına rağmen dereceye layık bulmadığı eser olabilir. Bu noktada, “O” derecenin boş kalıp kalmamasını Seçici Kurul’un yazar üyelerinin çoğunluk kararı belirler.
Seçici Kurul Başkanı, üyelerinden gelen çizelgelerin ışığında bir değerlendirme yaparak, yarışmada dereceye giren eserleri değerlendirme notu belirtmeksizin derece.rumuz.eseradı olarak Yönetim Kuruluna iletir.
İtiraz/Uyuşmazlık durumunda, Seçici Kurul Başkanı ve Yönetim Kurulunun puanlamalı değerlendirmeleri ışığında yapılan bir toplantıyla karara bağlanır.
Seçici Kurul‘dan gelen sonuçlar Dernek Yönetimince ödül sahiplerine kararlaştırdığı tarih ve yerden duyurur. Ödül töreni için yapılacak toplantı ve yeri Yönetim Kurulunca verilir.
Telif hakkı:
Yarışmaya katılıp da dereceye giren eserlerin karşılıksız, Dernek yayınlarında, web sitesi üzerinden ya da matbu olarak basma, yayınlama, kullanma hakkı bulunur.

“Geleneksel Öykü Yarışması”
Katılım Koşulları

• Katılacak eserlerin dili, Türkçedir.
• Katılacak eserler; daha önce basılmamış, yayınlanmamış olmalıdır.
• Katılacak eserler öykü özelliği taşımalıdır.
• Katılımcı yazarlar için ise; yaş, cinsiyet, uyruk, meslek, öğrenim durumu sınırlaması yoktur.
• Katılımcı yazarlar; aynı rumuz ile farklı eser adlarıyla ya da farklı rumuzlarla birden fazla ürünleriyle katılabilirler.
• BAŞVURU FORMUNDAKİ “KATILIMCI KİMLİK BİLGİLERİ” eksiksiz doldurulmalıdır.
• Eserlerini; sayfa boyutu A4, yazı biçimi “Times Romen”, harf boyutu 12 olarak düzenleyerek Başvuru Formunun altındaki “ESER”in altına “Copy/Paste” (Kopyala/Yapıştır) ile eklenmelidir.
• Her eser için ayrı bir “BAŞVURU FORMU” doldurulmalıdır.
• Dosya “sakla” nır (save).
• “rumuz_eseradı” olarak “yeniden adlandır” ılır (rename).
(Örnek: rumuz;”Damla”, eser adı;”Pi’nin eteğinde uyumak”. Dosya adı: “damla_pinineteğindeuyumak”)
• Eserler internetten www.matder.org.tr adresinden yollanılır.
• Ulaşmış eserler için otomatik yanıtlayıcı tarafından “alındı” olarak görüntülenir.
• Son Katılım tarihi 15.11.2010 dur.
• Ödül Töreni: 17.12.2010 dur. Programı ve yeri duyurulacaktır.
• Bu tarihten sonra yollanan başvurular kabul edilmez.
• Yarışmaya katılan yazarlar eserleri için telif hakkı talep edemezler. Her eser Matematikçiler Derneği tarafından yayınlanabileceğinden, içerik açısından “yayınlanabilir” özellikleri taşıması gereği göz ardı edilmemelidir.
• Katılım Ücreti 15TL. dir. Ücret “öykü” açıklaması ile birlikte MATDER hesabına yatırılır.

“Geleneksel Öykü Yarışması”
Değerlendirme

Genel:
Her eser Matematikçiler Derneği tarafından yayınlanabileceğinden, içerik açısından “yayınlanabilir” özellikleri taşıması gereği göz ardı edilmemelidir.
Çizelgeler:
Çizelge1: Öykü Değerlendirme Çizelgesi
Değerlendirme başlıkları: 10 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
• Kelimelerin anlamsal yerindeliği
• Yabancı kelime kullanımının azlığı
• Yazım kurallarına uygunluk
• Anlatımın akışkanlığı
• Anlaşılabilirlik
• Süreklilik
• Kurgu bütünlüğü
• Yaratıcılık
• Öykünün, yarışma konu başlığına olan uygunluğu
Çizelge2: Derece Çizelgesi
Çizelge3: Yarışmadışı bırakılan Eserler Çizelgesi