Matematik Eğitimi Araştırmaları Grubu

Bu site MATEMATİKUS araştırma grubunun faaliyetlerini ve etkinliklerini paylaşmak amacıyla kullanılmaktadır.

Neler Yaparız?

Matematikus Araştırma grubu akademik ve sosyal alanda pek çok faaliyet yürütmektedir.

Akademik Yayınlar

Akademik amaçlı bildiri, makale gibi pek çok yayın üretmekteyiz.

Proje Desteği

Ulusal ve Uluslararası projelere eğitmen ve araştırmacı olarak destek sunmaktayız.

Sosyal Destek

Matematik eğitiminin gelişmesi için eğitimler ve seminerler düzenliyoruz.