Üçgenlerin Sınıflandırılması

Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme

Alt Öğrenme Alanı: Üçgen ve Dörtgenler

Kazanım(lar):

M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.

Etkinliğin Amacı / Hedefleri

 • Bu etkinlik öğrenciye bir çokgen çeşidi olan üçgenleri tanıtmaktadır. Üçgenlerin kenarlarına göre adlandırılmasının nasıl yapılacağını aynı zamanda açılarına göre üçgen çeşitlerini nasıl adlandırmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Öğrencinin daha önceden öğrendiği dik açıyı bir çokgenin adlandırılmasında referans alıp kullanabilmesine de olanak tanıyacaktır.

Öğrencinin sahip olması gereken ön bilgiler nelerdir?

 • M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler
 • M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
 • M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.

Etkinliğin adım adım açıklaması

 • “Bugün sizlerle birlikte üçgenlere ait olan bazı sırları keşfedeceğiz çocuklar “ diyerek derse başlanır.
 • Bunun için küçük bir etkinlik yapacağız ve bu dersin sonunda hepiniz bu sırrını keşfetmiş olacaksınız.
 • Öncelikli olarak sizden istediğim şey sizlere dağıtmış olduğum kareli kağıtlara iki tane birbirinden farklı üçgenler çizmeniz ve bu üçgenlerin neden farklı olduğunu da açıklamanız.
 • Şimdi örneklerini bizimle paylaşmak isteyen arkadaşlarımızın düşüncelerini dinleyelim. Kim açıklamak ister ?
 • Burada öğrencilerin cevaplarına göre üçgenlerin açılarına ve kenarlarına dikkat edip etmediği sorulur.
 • Öğrencilerin kafasında etkinlikle ilgili biraz fikir oluşturduktan sonra onlara etkinlik kağıtları dağıtılır.
 • Önce bireysel olarak üçgenleri incelemeleri istenir. Bu üçgenlerin neden birbirinden farklı olabileceklerini düşünün ? Üçgenlerin açıları hakkında neler söyleyebiliriz ? gibi sorular üzerinde yoğunlaşmaları sağlanır.
 • Birkaç dakika sonra ise herkesin kendi grubu ile düşüncelerini grup içinde konuşmaları istenir. Buldukları sonuçları etkinlik kağıtlarına yazmaları beklenir. Grupların tartışması için yeterli süre verildikten sonra tüm gruplarla birlikte sonuçlar değerlendirilir. Bu süreçte her grubun görüşlerini almaya özen gösterilmelidir.
 • Her üçgen için aynı şeyler yapıldıktan sonra öğrenciler hala kenar uzunluklarına ve açılarına bakıp sınıflandırma yapamadıysa o zaman öğrencilere “üçgenlerin kenar uzunluklarını bulmaya çalışın ve açılarının ölçülerini 90 dereceyi referans alarak diğer açıların kaç derece olabileceğini düşünün” diyerek sonuca ulaşamayan öğrencileri sonuca yönlendirmiş oluruz.
 • Tüm kenarları farklı olan üçgeni nasıl adlandırabiliriz? Hangi üçgenler buna örnek olur?
 • Sadece iki kenarı birbirine eşit olan üçgen nasıl adlandırılır? Hangi üçgenler buna örnek olur ?
 • Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgen nasıl adlandırılır ? Hangi üçgenler buna örnek olur ?
 • Bir açısı dik olan üçgen nasıl adlandırılır? Hangi üçgenler buna örnek olur ?
 • Üç açısı da 90 dereceden küçük olan üçgen için ne söylenebilir? Hangi üçgenler buna örnek olur ?
 • Bir açısı geniş açı olsa nasıl olurdu peki ? Hangi üçgenler buna örnek olur ?
 • Yukarıdaki soruların cevapları üzerine grupların kendi aralarında değerlendirmelerine imkan tanıdıktan sonra sınıf olarak bu sorular hakkındaki cevaplar alınır. Bu sorulara karşılık gelen üçgenleri belirlemeleri ve altında verilen boş kutulara açısına ve kenarına göre üçgen çeşitlerini yazmaları istenir.
 • Öğrencilerden beklenenin üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre değerlendirip değerlendirmediklerine bakıp ona göre geri dönütler sağlanır.
 • Etkinlik sonunda çıkış kartları dağıtılarak öğrencilere bu kartı doldurdukları zaman üçgenin sırrını çözmüş olacakları söylenir ve karttaki soruları cevaplamaları istenir.
Çıkış Kartı
 • Etkinliğin sonunda öğrencilerin dik açılı üçgen, geniş açılı üçgen, dar açılı üçgen kavramlarını ve çeşitkenar üçgen, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen kavramlarını üçgenleri sınıflandırmak için kullanması gerektiğini öğrenmiş olması beklenir.

Yayımlandı

kategorisi

, ,

yazarı: