Trigonometrik denklemlerin grafikleri için ilginç bir yaklaşım 🙂