TINKERCAD İLE TOPOLOJİK NESNELERİN TASARIMI

TOPOLOJİ NEDİR?

Topoloji matematiğin ana dallarından biri olup, ortaya çıkması 19. yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Topoloji kelimesi eski Yunancada topos (yüzey veya uzay) ve logos (bilim) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.[1] Topoloji biliminin ortaya çıktığı 19. yüzyılın ortalarında, bu kelimenin yerine aynı bilim dalını ifade eden Latince “analysissitus” kelimesi kullanılmıştır. Topoloji kelimesini ilk kez Alman matematikçi Johann Benedict Listing (1808-1882) 1847 yılında yayınladığı bir makalesinde kullanmıştır. Modern topolojinin babası olarak kabul edilen ve maksimum göreceli temellerine oturtan Fransız matematikçi Henri Poincare (1854-1912) topolojiyi diğer alanlarda da uygulayan ilk matematikçidir. Bir bilim dalı olarak kabul edilen topoloji, 19. yüzyılın ortalarından başlayarak günümüze kadar gelişimini

sürdürmüş ve birçok araştırmanın yapıldığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Topolojinin temel amacı topolojik uzay olarak adlandırılan yapıların sürekli homeomorfizmler (deformasyonlar) altında var olan ve korunan özelliklerini tespit etmek ve bir sınıflandırma yapmaktır.[2] Topoloji, var olan nesneleri eğip bükerek, yırtmadan ve koparmadan sürekli bir biçimde başka bir nesneye dönüştürerek inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bu yüzden topoloji “lastik-tabaka geometrisi” olarak da isimlendirilir. Topolojik yapılar, geometrinin içerisinde ele alındığında bir kümenin üzerine konabilecek en basit yapı olduğu söylenebilir. Başka bir anlamda topoloji, geometri yapmak için atılan ilk adım olarak görülebilir.[3]

TINKERCAD NEDİR?

Tinkercad, Autodesk firması tarafından sunulan basit, kolay ve online 3D boyutlu tasarımlar yapılabilen bir uygulamadır. Tinkercad’de, üye olan kullanıcıların kolayca kullanabileceği tarayıcı tabanlı 3D görselleri tasarlayabilirsiniz ve modelleme yapabilirsiniz. Masa üstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar ile windows, Mac veya Linux üzerinde HTML5/WebGL desteğine sahip bütün web tarayıcılarında kolaylıkla çalışmaktadır. Genellikle en iyi performans Chrome ve Firefox tarayıcıları ile

yakalanmaktadır. Tinkercad ile yaptığınız 3D tasarımları kaydedebilir ve diğer kullanıcıların üzerinde çalışabilmesi için paylaşabilirsiniz. Tinkercad’e kaydedilen tasarımlara internet bağlantısının olmadığı durumlarda da erişilebilmektedir. Tasarımlarınızı 3D yazıcılar için indirebilir ve uygun ölçülerde basabilirsiniz. Ayrıca bu 3D uygulama sayesinde robotik alanında veya elektronik devre tasarlama alanında çalışmalar yapabilirsiniz.

TINKERCAD ANA EKRAN TANITIMI VE ÖRNEKLER

 • İsim Değişikliği

  Tinkercad’de çalışmalarınızı kendinize göre isimlendirmek için kırmızı alandan isim değişikliği yapabilirsiniz.

 • Kaydetme, Kopyalama, Silme ve Geri alma

  Tinkercad’de çalışmalarınızı kaydetme, kopyalama, silme ve geri alma işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Bakış Açısı, Büyültme, Küçültme, Tam Ekran

  Tinkercad’de çalışmalarınızın bakış açısını, ekranda görünümünü, büyültme veya küçültme ve tam ekran gibi işlemleri kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Çalışma Düzlemi

  Tinkercad’de çalışmalarınızı hazırlarken seçilen şekilleri yerleştirme ve üzerinde değişiklik yapma işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Ayna ile Yansıtma, Birleştirme, Gruplara Ayırma, Hizalama

  Tinkercad’de çalışmalarınızı ayna ile yansıtma, şekilleri birleştirme, gruplara ayırma, şekillerin özelliklerini değiştirme ve hizalama işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • 3D, Blok, Tuğla, Davet, Profil

  Tinkercad’de çalışmalarınıza 3D, blok, tuğla görünüm katma, başkalarını tasarıma katkı vermeleri için davet etme ve profili görme işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Seçim, Cetvel, Not

  Tinkercad’de çalışmalarınız için kullanmak istediğiniz şekilleri seçme, cetvel ile çalışma ve not ekleme işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Hazır Şablonlar, Farklı Şekiller

  Tinkercad’de çalışmalarınızı zenginleştirmek için hazır şablonların ve farklı şekillerin seçim işlemlerini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Çalışma Düzlemi Aralıkları

  Tinkercad’de çalışma düzlemindeki aralıkların milimetre cinsinden ayarlanması işlemini kırmızı alandan yapabilirsiniz.

 • Örnek 1

  Tinkercad ile hazırlanmış bir çalışma örneği.

 • Örnek 2

  Tinkercad ile hazırlanmış bir çalışma örneği.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 
 

[1] Matematikciler.com.(2019). Topoloji Nedir? 26.02.2021 tarihinde https://www.matematikciler.com/topoloji-nedir/  adresinden alındı.

[2] Baytar, N. T., & Bayhan, S. (2019). Geometrik bakış açısıyla topoloji. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi, 7 (76), 18-21.

[3] Munkres, James R. (2000). Topology (Second Edition). PrenticeHall. s. 537.

Sayfalar: 1 2