Temel Geometrik Kavramlar Bulmacası 1

Sınıf Düzeyi : 5

İlgili kazanımlar:
M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.
M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer.
M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da
geniş açılı olduğunu belirler.
M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.
M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını
yorumlar.