Ali Nesin'in matematik köyünde gerçekleştirdiği sunum...