Matematiksel Kaçış Oyunlarının Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile Incelenmesi

Matematiksel Kaçış Oyunlarının Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile Incelenmesi

Dr. Bahadır Yıldız, Dr. Selin Urhan

Öğrenme etkinlikleri, bir öğrenci ile öğretmen, içerik, diğer öğrenciler ve çevre arasındaki iletişim sürecidir. Bu süreçte öğretmenin temel görevi, öğrenme etkinliklerindeki etkileşimi nitelikli tasarlayarak süreçteki iletişimin kalitesini arttırmak; bu sayede öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif şekilde dahil olmasını sağlamaktır. Eğitsel kaçış oyunları, problem çözme üzerine kurulu, stratejik düşünmeyi gerektiren, sorgulama, akıl yürütme, karar verme ve iletişim becerisini geliştiren öğrenme etkinliklerindendir. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının geliştirdiği eğitsel kaçış oyunlarını etkileşim tasarımı bileşenlerinin gereklilikleri bağlamında incelemektir. Çalışma Ankara’da bir devlet üniversitesinde Matematik Öğretmenliği Programı’nda öğrenim görmekte olan 46 adet 3. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarından matematiksel kaçış oyunları tasarlamaları, tasarım süreçlerini ve geliştirdikleri oyunu detaylıca aktardıkları bir rapor hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan raporlar ve geliştirilen kaçış oyunları Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin derinlemesine analizi için öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının matematiksel bir etkinlik olarak geliştirdikleri kaçış oyunlarını tasarlarken kullandıkları etkileşim bileşenleri nedenleri ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, geleceğin etkileşim tasarımcısı olan öğretmen adaylarının öğrenme etkinliği tasarlama sürecinde etkileşim konusuna bakış açısını ve verdikleri önemi ortaya koyması bağlamında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Etkileşim tasarımı; eğitsel kaçış oyunları; matematik öğretmen adayları

Yıldız, B. ve Urhan S. (2021). Matematiksel Kaçış Oyunlarının Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı Modeli (BETTAM) ile İncelenmesi,  ERPA International Congresses on Education 2021, 3-5 Haziran  2021, Sakarya

  • demetevler escort
  • ankara escort
  • mersin escort
  • ankara escort bayan

  • Yayımlandı

    kategorisi

    yazarı: