Ali Nesin'in matematik köyünde gerçekleştirdiği (daha&helliip;)