İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları İnfografiklerin İncelenmesi ve Derslerde İnfografik Kullanımına İlişkin Görüşleri

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları İnfografiklerin İncelenmesi ve Derslerde İnfografik Kullanımına İlişkin Görüşleri

Bahadır Yıldız
Hacettepe Üniversitesi, bahadir@bahadiryildiz.net

Soyut ve ilişkilendirmesi zor içeriklerin aktarılması sürecinde kullanılmasının, bilgiyi yapılandırma ve kalıcılığa faydalarının olduğu bilinen görselleştirme; bilginin metin, görsel ya da grafikleri ile sunulması olarak tanımlanabilmektedir. Bilginin görsel temsillerini oluşturmak ve sunmak amacıyla pek çok araç ve yöntem kullanılmaktadır, bu yöntemlerden birisi olan infografikler içeriklerin basit, anlaşılır, dikkat çekici şekilde sunulmasına olanak sunmaktadır. Beynin görselleri algılama süreci ile metinleri algılama süreci farklıdır, bu noktadan hareketle bilgilerin infografikler ile sunulması daha hızlı algılanmasını sağlamaktadır. Kavram haritalarına benzer şekilde bilginin organize edilmesi, kavramların ilişkilendirilmesi öğrencilerin ilişkileri daha kolay ve hızlı şekilde algılamasını sağlamaktadır. Bu katkıları nedeniyle derslerde kullanılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Mezun olduklarında bir yöntemi derslerinde kullanmaları için, öğretmen adaylarına bu yöntemlerin uygulamalı olarak tecrübe etmeleri fırsatı verilmelidir. Bu amaçla bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarına infografiklere yönelik bir ders verilmiş ve çevrimiçi bir araç (easel.ly) ile infografikler hazırlamaları istenmiştir. 45 öğretmen adayının katıldığı çalışmada geliştirilen infografikler araştırmacı tarafından geliştirilen rubrik ile incelenmiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının infografiklerin derslerde kullanılmasına yönelik görüşleri, kullanım amaçları, avantajları ve dezavantajlarına ilişkin görüşleri sorulmuş ve alınan yanıtlara içerik analizi uygulanmıştır. Veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının özellikle bilgiyi görselleştirmesini ve organize ederek sunmasını avantaj olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ek olarak doğru tasarımlar ile kavramsal ilişkilerin etkili şekilde sunulabilmesinin kavram yanılgılarına karşı etkili olabileceği görüşü iletilmiştir. Ders içerisinde öğrenciler ile birlikte oluşturulmasının yanında ders sonunda hatırlatıcı olarak hazırlanması ve sınıfa asılarak sürekli görsel bir uyaran olarak kullanılabileceğine ilişkin verilere de ulaşılmıştır. Öğretmenlerin hazırlarken teknik bilgilerinin yeterli olmaması ve çok zaman gerektirmesi ise olumsuz yönler olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, görselleştirme, matematik eğitimi, öğretmen adayı.

Yıldız, B. (2021). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları İnfografiklerin İncelenmesi ve Derslerde İnfografik Kullanımına İlişkin Görüşleri, II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021) 28-29 Mayıs 2021, İzmir.

Özet Kitabı


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: