Trigonometrik denklemlerin grafikleri için ilginç bir yaklaşım :) (daha&helliip;)