Dudeney sayısı basamaklarının sayı değerleri toplamının küpüne eşit olan sayıdır. (daha&helliip;)