Sözcükler, sözcük parçaları ya da sözcük gruplarını harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesi kökleri orta çağa kadar uzanan…