Etiket: etkinlikler

  • Yansıma Etkinliği

    Yansıma Etkinliği

    Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Dönüşüm Geometrisi Kazanım(lar): M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur. Sınıf Düzeyi: 8.sınıf Kullanılması planlanan araç-gereçler: GEOGEBRA Uygulamaları Etkinliğin Amacı / Hedefleri Öğrenciye verilen şeklin yansımasının nasıl alınacağı öğretilmek amaçlanmıştır. Bunun yanında yansıma şekil ile görüntü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna […]

  • Program Örnekleri Sayfamızı Hizmete açtık

    Geogebra, Cabri 2, Cabri 3D, Sketchpad, Geonext programları ile yapılmış örnekleri bulabileceğiniz Program Örnekleri tanıtım videosu Sayfamız hizmete açılmıştır.