Etiket: eşkenar dörtgen

  • Dörtgenlerin Dünyası

    Dörtgenlerin Dünyası

    Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme Alt Öğrenme Alanı: Çokgenler Kazanım(lar):  M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. Kullanılması planlanan araç-gereçler: Etkinliğin Amacı / Hedefleri Öğrencinin sahip olması gereken ön bilgiler nelerdir? Etkinliğin adım adım açıklaması

  • Geogebra ile eşkenar dörtgen oluşturalım

    Bu dersimizde temel olarak bir ABCD eşkenar dörtgeninin nasıl oluşturulacağını öğreniyoruz