Etiket: doğu

  • Doğu Matematikçileri

    Doğu Matematikçileri

    Matematik tarihine kabaca göz attığımızda 14.hatta 15. yüzyıla kadar öncülüğün Doğu’da olduğu görülür. Dönemin en ünlü matematikçileri Arap, Fars, Türk ve Endülüs-Arap kökenlidir. 16. yüzyılın başından itibaren Batı’nın matematikte öncülüğü aldığı, özellikle 17. yüzyılda Descartes’dan sonra Doğu’yu aştığı kabul edilir.