disiplinlerarası yaklaşım için sonuçlar listeleniyor