Diferansiyel denklem Bağımsız değişken, bu değişkenin fonksiyonu ve bu fonksiyonun türevlerini içeren bir bağıntıdır. Diğer bir ifade…