Etiket: denge oyunu

  • Eşitlik – Eşitsizlik ve Oyun

    Eşitlik – Eşitsizlik ve Oyun

    Bir öğrencinin cebirde başarılı olabilmesi için matematiksel kavramların temelini teşkil eden sembolleri, ifadeleri ve denklemleri iyi kullanabilmesi gereklidir. Bu temel sembollerden biri de eşit işaretidir.