!Küçük! bir matematiksel hatayla birin ikiye eşit olduğunu göstereleim. Sonra da hatayı görelim (daha&helliip;)