Arf soyadının bir yorumu da 'Arfa , yani güzel, hazin sesler kaynağı olan bir müzik aleti…