2 Boyutlu "şey"lere 3. boyutu anlatarak 4. boyut anlamaya çalışıyoruz (daha&helliip;)