Eşitlik – Eşitsizlik ve Oyun

Bir öğrencinin cebirde başarılı olabilmesi için matematiksel kavramların temelini teşkil eden sembolleri, ifadeleri ve denklemleri iyi kullanabilmesi gereklidir. Bu temel sembollerden biri de eşit işaretidir.

Yrd. Doç. Dr Hakan Yaman’ın 2004 tarihli ve “İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE EŞİT İŞARETİNİN İLİŞKİSEL ANLAMINI GELİŞTİRME” başlık tezinde belirttiği gibi;

Bir öğrencinin cebirde başarılı olabilmesi için matematiksel kavramların temelini teşkil eden sembolleri, ifadeleri ve denklemleri iyi kullanabilmesi gereklidir. Bu temel sembollerden biri de eşit işaretidir.

Eşit işareti “=” sembolü ile gösterilir ve hesaplama anlamına gelmez.

Bu işaretin temsil ettiği eşitlik ilişkisi, aritmetikte ve ileride cebirde kullanılan temel matematiksel ilişkilerden biridir. Bu yüzden eşitlik kavramını ve eşit işaretini öğrencilerin ilkokulun ilk yıllarından itibaren iyi kavramaları gerekmektedir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin ilköğretimin ilk yıllarından itibaren eşit işaretini bir işlemin sonucunu belirten bir işaret olarak algıladıklarını göstermiştir.

Ayrıca, bu araştırmalar eşit işaretinin ilişkisel bir sembol olduğunu algılayamayan öğrencilerin ileride cebir derslerinde sorun yaşadıklarını iddia etmişlerdir.

Bu noktadan hareketle eşitlik işareti ve eşitlik olgusunun özellikle erken yaşlardaki öğrenciler tarafından çok iyi şekilde anlaşılması ileride karşılaşacakları bir çok konuda (denklemler, eşitlikler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, paraboller, türev, integral vb) yaşayacakları sıkıntıları erkenden aşmaları anlamına gelmektedir.

Diğer bir çok kavramda olduğu gibi eşitlik kavramında da metaforlardan yararlanılmaktadır. Bu metaforların en çok kullanılanı, en uygun görüneni Eşit Kollu Terazi Modeli‘dir. Terazi modelinde amaç her iki kolda da aynı büyüklükte ağırlık olmasını sağlamak ve ve böylece denge durumunu sağlamak ya da oluşturulmuş denge durumunu korumaktır.

Denge konumu ile eşitlik kavramı arasındaki ilişkinin avcılar escort kurulması, eşitlik kavramının da temelde bir denge durumu olduğunun öğrencilere hisstettirilmesi esastır.

Bir sonraki aşamada ise terazinin denge durumunu oluşturan ya da bozan etmenlerin ortaya konulmasıdır. Böylece eşitliğin ya da dengenin her iki taraftaki büyüklüklerin aynı olması gerekliliği hissettirilir.

 

Teknolojinin gelişmesiyle metaforların gösterimlerine şirinevler escort de bir çok seçene eklenmiştir. Bunların başında bilgisayar ile hazırlanmış animasyonlar ve ya oyunlar gelmektedir.  Bu konuda da denge durumunu en iyi ortaya koyabilecek uygun oyunları seçerek bir araya topladık.