2 boyutlu geometri programı Derive 5 ile limit kavramı üzerine hazırlanmış bir video.