Çokgenler

Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme

Alt Öğrenme Alanı: Üçgen ve Dörtgenler

Kazanım(lar)

 • M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır.
 • M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
 • M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.

Etkinliğin Amacı / Hedefleri

 • Bu etkinlik öğrencinin çokgenlerle ilgili bilgisini ölçmek için hazırlanmıştır. Bir önceki çokgenler dersinde öğrendikleri konunun değerlendirmesi açısından öğretmene yardımcı olacak aynı zamanda da öğrencilerin neleri ne kadar öğrendiklerini değerlendirmelerine olanak tanıyacaktır. Etkinlik içerisinde yer alan bazı bölümlerde öğrenci çokgenleri oluşturan temel elemanları hatırlayacak ve çokgenlere örnek olan dikdörtgen, paralelkenar, yamuk, eşkenar dörtgenin de sahip oldukları özellikleri hatırlayacaktır. Aynı zamanda da bir çokgen çeşidi olan üçgenin sınıflandırmasına dair bazı bilgilerini hatırlayacaktır.
 • İlk kazanımda öğrencinin çokgenlerin temel elemanlarını öğrenmesi amaçlanmış ve bu etkinlikte yer alan boşluk doldurmadaki sorularla öğrenci bu bilgilerini gözden geçirmiş olacaktır.
 • İkinci kazanımda ise bir çokgen çeşidi olan üçgenleri özel olarak ele alıp üçgenlerin sınıflandırmasına değinmiş. Öğrenci bu etkinlikle birlikte hem boşluk doldurma hem de eşleştirme etkinlikleri ile bu bilgilerin hangilerine sahip olup olmadığını farkına varmış olacak.
 • Üçüncü kazanımda ise dörtgenlere örnek olan yamuk, paralelkenar, dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgenin sahip olduğu özellikleri hatırlamış olacak. Kenarlarının birbirine göre durumları ya da iç açı ölçüleri ile ilgili bilgilerini gözden geçirebileceği soruların yer aldığı etkinlikte aynı zamanda karenin dikdörtgenin özel bir durumu olduğuna da vurgu yapılmıştır. Bunların yanı sıra paralelkenarın, dikdörtgenin, karenin de yamuğa örnek olduğu bilgisi de kazandırılabilir.

Öğrencinin sahip olması gereken ön bilgiler nelerdir?

 • Etkinlik ders sonrası değerlendirme etkinliği olduğu için kazanımlar kısmında yer alan tüm kazanımlara sahip olması gerekmektedir.

Etkinliğin adım adım açıklaması

 • Öğrencilere etkinliğe başlamadan önce “Bugün sizlerle birlikte yapacağımız bu etkinlikle çokgenlerle ilgili olan bilgilerimizi kontrol edeceğiz.” diyerek etkinliğe başlanmalıdır.
 • Yapacağımız etkinliğin aslında bir bulmaca oyununa benzediği de söylenerek öğrencilerde merak uyandırılabilir.
 • Daha önceden HotPotatoes ile hazırlamış olduğumuz JCloze, JMatch ve JCross etkinliklerini akıllı tahtaya açıyoruz.
 • İlk etkinliğimiz olan JCloze yani boşluk doldurma etkinliğini açıp öğrencileri bu etkinlikte ne yapacakları ile ilgili bilgilendiriyoruz.
 • Karşılarına çıkan bu etkinlikte onlardan beklentimizin kare kutucukların içerisinde yer alan kutulara tanımlara uyan kavramları yazmaları.
 • Bireysel olarak da çalışabilecekleri gibi ben bu etkinlikte de gruplar halinde çalışmalarının daha etkili olacağını düşünüyorum. Grup çalışmalarından beklentimiz öğrencilerin akran öğrenmelerini de gerçekleştirmeleri olduğu için buradaki tanımlamalarda da birbirleriyle fikir alışverişi yaparak cevapları bulmaya çalışmaları bu öğrenmeyi destekleyen bir çalışma olacaktır.
 • Her grup için 10 dakika süre tanınarak kutuların yanıtları üzerine tartışmaları istenir.
 • Bu sürede öğretmen tüm gruplar arasında dolaşarak öğrencilerin takıldığı ya da yeteri kadar anlamadıklarını düşündüğü noktalarda onları yönlendirmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise onlara asla doğru cevabın söylenmemesi olmalıdır.
 • Süre sonunda her bir madde için her grubun fikirleri alınarak ilerlenmeli etkinlik sürecinde.
 • Farklı düşüncelerin sınıfça tartışılmasına da özen gösterilmeli. Gruplar diğer grupların cevaplarını değerlendirebilmeli.
 • Öğretmen ortak olarak karar verilen kavramları yazmalı ve en sonunda kontrol et kısmına basarak cevapları kontrol etmeli ve duruma göre gerekli dönütleri vermelidir.
 • Bu etkinlikte öğretmenin yamuk ile ilgili olan kutucuğa dikkat etmesi gerekir. Çünkü oradaki kutucuğa alternatif olarak başka kavramlar da eklenmiştir. Paralelkenar, dikdörtgen, kare gibi. Öğrencilerin kazanımında yer almamasına rağmen bir tartışma konusu olarak “Neden sizce bu kavramları yazdığımda da cevabı doğru gösteriyor?” diye söylenerek grup içinde daha sonra da sınıfla birlikte bu konu tartışılabilir. Bu sayede etkinlik hem değerlendirme niteliği taşırken bir keşfetme etkinliğine de olanak sağlamış olur.
 • Bu etkinlik daha çok tanımlar ve özellikler üzerine olduğu için öğretmen öğrencilerin eksik olduğunu düşündüğüne konuya göre küçük hatırlatmalar yapmalı. Buradaki geri dönütler sonraki etkinlikler içinde önemlidir.
 • Bu etkinlik yapıldıktan sonra diğer etkinliğe geçilir.
 • Bu etkinlikte de öğrencilere etkinliğin üst kısmında da yazdığı gibi soldaki kutularda yazan üçgen çeşitleriyle sağ kutularda yer alan görselleri eşleştirmeleri beklenmektedir. Bazı görseller birden fazla tanıma gidebilmektedir. Fakat onlar tüm tanımlarla eşleştirdiklerinde son duruma göre gerekli değişiklikleri yapacaktır. Burada öğretmenin dikkat etmesi gereken yanlış olduğu konusunda geri dönüt vermemesidir. Sadece “evet örnek olabilir ama bu görsel başka hangi tanım için de uygun olur ?”gibi geri dönütler vermelidir.
 • Her grup için bir kutucuk verilerek 2 dakika süre verilir ve öğrencilerin yapması beklenir.
 • Her gruptan seçilen bir öğrenci de tahtada çıkıp resimleri sürükleyerek sol kutuların yanına yerleştirmelidir.
 • Etkinlik sonunda kontrol et tuşundan cevaplar kontrol edilmelidir.
 • Yanlış yapılan sorulara karşın öğrencilere “Neden yanlış sizce ?” diye sorduktan sonra düzeltme yapılıp etkinlik sonra erdilir.
 • Öğrencilerin bu iki etkinlikteki durumlarına göre öğretmen belki çok hatırlanmadığını düşündüğü bazı konularla ilgili ufak açıklamalar yapabilir.
 • Daha sonra öğrenciler biraz serbest bırakılmalı kendi aralarında bu etkinlikler üzerine konuşmaları için ve kare bulmaca olan diğer etkinliğe geçilir.
 • Bu etkinliği her öğrencinin defterine çizmesini isteyebilirsiniz.
 • Burada öğrencilere açıklanması gereken bilgiler ise Türkçe karakter kullanmamaları. Büyük harflerle yapıldığı için bulmaca tahtaya kalkan öğrencinin yazarken bunu göze alması gerekir aksi taktirde tam olarak doğru göstermez ve tekrar gözden geçirmek isteyip istemediğini sorar.
 • Tüm etkinlikler için söylenmesi gereken bir durum da  şu ki etkinlik sayfasında sayfayı yenile kısmından etkinlik tekrar kullanılmak için yenilenebilir.
www.puksi.com

Yayımlandı

kategorisi

, , ,

yazarı: