8. Sınıf Matematik Ortak Sınav Çizelgesi

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ


SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

 

ALT ÖĞRENME
ALANI

 

KAZANIMLAR


Ay


Hafta


D.Saati

EYLÜL


 


 


 

 

3

2

 

Geometri

Örüntü ve
Süslemeler

 

1.Doğru,
çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu
örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

2

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

 

1.Koordinat
düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir
doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini
belirleyerek çizer.

 


 


 


 


 


4

2

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi


2.

Şekillerin ötelemeli yansımasını
belirler ve inşa eder.

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler


1.

Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKİM


 


 


 


 


 


1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler


1.

Histogram oluşturur ve yorumlar.

2

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir
tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade
eder.

 


2

4

 

 

 

Sayılar

 

 

 

 

Üslü Sayılar

 

2.
Ondalık kesirlerin veya
rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak
yazar ve değerini belirler.

3.
Üslü sayılarla çarpma ve
bölme işlemlerini yapar.

 


4

4

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar

 

3.
Üslü sayılarla çarpma ve
bölme işlemlerini yapar.

4.
Çok büyük ve çok küçük
pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 


5

1

 

I.
DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

1.Tam
kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi
modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2.
Tam kare olmayan sayıların
kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 


KASIM

1

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3.
Kareköklü bir sayıyı a
b
şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök
içine alır.

4.
Kareköklü sayılarla
toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 


2

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4.
Kareköklü sayılarla
toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5.
Kareköklü sayılarla çarpma
ve bölme işlemlerini yapar.

 


3

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 


5.

Kareköklü sayılarla çarpma
ve bölme işlemlerini yapar.


6.

Ondalık kesirlerin
kareköklerini belirler.


4

2


 


 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK
SINAV

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri


1.

Deneysel, teorik ve öznel olasılığı
açıklar.


ARALIK


1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

 


2.

Bağımlı ve bağımsız olayların olma
olasılıklarını hesaplar.

 


2

4

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

 

 

 


1.

Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar
arasındaki farkı açıklar.


2
.
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.


3

4

 

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve
yayılma ölçüleri


1.
Standart
sapmayı hesaplar.


2.
Uygun
istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart
sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 


4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

1.
Atatürk’ün matematik alanında yaptığı
çalışmaların önemini açıklar.

2.
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı
veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 


OCAK


1

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

3.
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu
kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4.
Yeterli sayıda elemanının ölçüleri
verilen bir üçgeni çizer.

 


2

1

 

 


I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Geometri

Üçgenler

5.
Üçgende kenarortay, kenar orta dikme,
açıortay ve yüksekliği inşa eder.


6.

Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.


3

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

7.
Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8.
Pythagoras (Pisagor) bağıntısını
oluşturur.

 

 


4

4

 

 

Geometri

Üçgenler


9.

Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik
oranlarını belirler.


ŞUBAT


2

4

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1.
Üçgenlerde benzerlik şartlarını
problemlerde uygular.

2.
Pythagoras (Pisagor) bağıntısını
problemlerde uygular.

 


3

2

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3.
Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik
oranlarını problemlerde uygular.

2

 

 

Cebir

Örüntüler ve
İlişkiler


1.

Özel sayı örüntülerinde sayılar
arasındaki ilişkileri açıklar.


4

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

1.
Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı
açıklar.

2.
Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 


MART


1

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

3.
Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.


4.

Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem
yapar ve ifadeleri sadeleştirir.


2

4

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olası Durumları
Belirleme

1.
Kombinasyon kavramını açıklar ve
hesaplar.


2.

Permütasyon ve kombinasyon arasındaki
farkı açıklar.


3

4

 

 

Cebir

Denklemler

1.
Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri
çözer.

2.
Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel
yöntemlerle çözer.

 


4

3

 

 

Cebir

Denklemler


3.

Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri
kullanarak çözer.

1


 


 

II.
DÖNEM BİRİNCİ SINAV


 


NİSAN


1

3

 

 

Cebir

Denklemler

1.
Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

1

 

 

Cebir

Denklemler


2.

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki
ilişkiyi belirler.


2

2

 

 

Cebir

Denklemler


2.

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki
ilişkiyi belirler.

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1.
Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını
belirler ve yüzey açınımını çizer.

 


3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2.
Piramidi inşa eder, temel elemanlarını
belirler ve yüzey açınımını çizer.

3.
Koninin temel elemanlarını belirler,
inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4.
Kürenin temel elemanlarını belirler ve
inşa eder.

 


4

4

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

 

5.
Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara
kesitini belirler ve inşa eder.

6.
Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7.
Çizimleri verilen yapıları çok
küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 


5

2

 

 

İKİNCİ
DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2

 

 

Geometri

Geometrik
Cisimlerin Yüzey Alanları

1.
Dik prizmaların yüzey alanının
bağıntılarını oluşturur.

 


MAYIS

1

4

 

 

Geometri

Geometrik
Cisimlerin Yüzey Alanları

2.
Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını
oluşturur.

3.
Dik dairesel koninin yüzey alanının
bağıntısını oluşturur.

 


2

4

 

 

Geometri

Geometrik
Cisimlerin Yüzey Alanları

4.
Kürenin yüzey alanının bağıntısını
oluşturur.

5.
Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile
ilgili problemleri çözer ve kurar.


6.

Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını
strateji kullanarak tahmin eder.


3

4

 

 

Geometri

Geometrik
Cisimlerin Hacimleri

1.
Dik prizmaların hacim bağıntılarını
oluşturur.

2.
Dik piramidin hacim bağıntısını
oluşturur.

3.
Dik dairesel koninin hacim bağıntısını
oluşturur.

 


4

4

 

 

Geometri

Geometrik
Cisimlerin Hacimleri

4.
Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.

5.
Geometrik cisimlerin hacimleri ile
ilgili problemleri çözer ve kurar.


6.

Geometrik cisimlerin hacimlerini
strateji kullanarak tahmin eder.


HAZİRAN


1

1

 


 


II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

 

1.Eşitlik
ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren
problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

2.Birinci
dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve
sayı doğrusunda gösterir.

 


2

2

 

 

Cebir

Eşitsizlikler


3.

İki bilinmeyenli doğrusal
eşitsizliklerin grafiğini çizer.

1

 

 

Geometri

İzdüşüm


1.
Bir
küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini
yapar.

1

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini
belirler.

 

Çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgelerin uygulanmasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

1.Birinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.

2.İkinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretin yılının başından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu/ kazanımlarla sınırlı olacaktır.

3.“BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın ve “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın yapılış tarihi itibariyle, çalışma takviminde belirtildiği şekilde konu/ kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.

4.Çizelgelerde “birinci dönem merkezî sistem ortak sınav” ve “ikinci dönem merkezî sistem ortak sınav” dışında öğretmenlerin yapacakları diğer sınavlar için belirtilmiş olan tarihler öneri niteliğinde olup öğretmenler bu sınavları belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Emin KARİP
Bakan a.
Kurul Başkanı

Word belgesi olarak indirmek için tıklayın


Yayımlandı

kategorisi

yazarı: